Proizvodi | Dekorativne tehnike | Dekorativni ometi | Deko Modellierputz

Deko Modellierputz

Paroprepustni mineralni omet za dekorativne strukture z visoko stopnjo beline. Ne vsebuje topil, se redči z vodo, trdno sprime s podlago in je odporen proti trkom in udarcem.

  Predvidena uporaba

  Dekorativni modelirni omet je zlasti primeren za dekorativne premaze na notranjih stenah na vseh nosilnih podlagah, na primer na surovih gladkih cementnih in apneno-cementnih ometih, betonu in mavčnih podlagah ter na nosilnih starih premazih, ki so združljivi s tem ometom.

  Lastnosti

  • Redčljiv z vodo
  • Prijazen do okolja in skoraj brez vonja 
  • Paroprepusten
  • Visoka stopnja beline
  • Robusten in odporen proti trkom/udarcem 
  • Preprosto nanašanje
  • Preprosto obdelovanje

  Osnova materiala

  Organsko vezano.

  Pakiranje/velikost embalaže

  25 kg

  Barvni toni

  Bel kot skladiščeno blago.
  Do največ 3 % z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

  Gostota

  Pribl. 1,80 g/cm3

  Opozorilo

  Specialne lastnosti izdelka Deko-Modellierputz se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!

  Ustrezne podlage

  Apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P II in P III:
  Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih peskastih ometih je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

  Mavčni in gotovi ometi iz maltnih skupin P IV in P V:
  Mavčne omete s sigastim slojem najprej obrusite in posesajte prah. Sledi predpremaz Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF oziroma Primalon Universal Haftgrund glede na vpojnost podlage.

  Mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče:
  Obrusite robate sledi gladilke. Nato premažite s predpremazom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami ali na UV-postaranih ploščah je potreben izolirni predpremaz Primalon Filtergrund grob.

  Beton:
  Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance.

  Porobeton:
  Potreben je predpremaz z izdelkom Primalon PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1:5. Gladilna izravnava, po potrebi z izdelkom Dalapro H Leicht.

  Nosilni premazi:
  Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Sijočo ali lakirano površino naredite najprej bolj robato. Nato jo premažite z univerzalnim predpremazom Primalon Universal Haftgrund.

  Nenosilni premazi:
  Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne barve morate odstraniti.

  Klejne barve:
  Klejno barvo izmijte do čistega. Sledi predpremaz Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

  Površine z razrastom plesni:
  Odstranite plesnive obloge, površine premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox (raziščite vzroke za plesen in jih odpravite).

  Površine, zamazane z nikotinom, vodo, sajami, oljem ali mastnimi madeži:
  Uporabite izolirni predpremaz Primalon Filtergrund grob.

  Manjša poškodovana/izbita mesta:
  Popravite jih s polnilno maso Primalon Füllspachtel ali Dalapro H Leicht po navodilih za uporabo izdelka in površino nato po potrebi grundirajte z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih substanc in biti mora suha. ÖNORM B 2230, 2. del.

  Postopek nanašanja

  Z nerjavečo gladilko nanesite omet v debelini, ki ustreza predvideni strukturi pokrivnega ometa in takoj oblikujte s primernim pripomočkom za modeliranje – gladilko, krtačo, lopatico, gobo ali valjčkom. Pazite, da ne delate z mokrim orodjem. Orodje navlažite samo toliko, kolikor je to potrebno glede na delovno strukturo. Po potrebi lahko materialu dodate 2 do 3 % vode.

  Redčenje

  Po potrebi s čisto vodo do primerne konsistence za obdelovanje (največ 3 %).

  Sestava nanosov

  Predpremaz: Capatect Putzgrund (razredčen z vodo do največ 5 %), barvno prilagojen barvi pokrivnega nanosa.
  Po predpisanem intervalu sušenja nanesite kot pokrivni premaz omet Deko- Modellierputz (velikost zrn: fina, groba).

  Poraba

  Deko-Modellierputz, fini: pribl. 1,8–2,2 kg/m2
  Deko Modellierputz, grobi: pribl. 2,5–3,0 g/m2
  Navedene vrednosti porabe so okvirne in za njih ne jamčimo. Točno porabo ugotovite sami na testni površini glede na stanje in vpojnost konkretne podlage.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod +5 °C.

  Sušenje/interval sušenja

  Približno 24 ur pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja ustrezno podaljša.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.


  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija