Proizvodi | CapaTherm – protipožarna... | Protipožarna zaščita jek...

Protipožarna zaščita jekla

  • Obnovitvena masa za izravnave s topili. Pri delovanju visokih temperatur razvije peno in s tem železnim nosilcem, podpornikom in drugim profilom (razen tankim) podaljšuje odpornost pred ognjem. Uporablja se v zaprtih prostorih in na zunanjih konstrukcijah, ki niso izpostavljene vlagi ali plinom. Pozor: poraba premaza je odvisna od posameznega materiala in njegovi U/A vrednosti. Točne vrednosti so na priloženih tehničnih listih.