CapaTherm Primer innen W

Hitro sušeč se, preverljiv predpremaz na vodni osnovi za notranje prostore, z odličnim oprijemom, vgradnja pred protipožarnimi premazi CAPATHERM® na betonu in zidu

  Predvidena uporaba

  CAPATHERM® Primer innen W se uporablja kot predpremaz v premaznih sistemih CAPATHERM® Kabel in CAPATHERM®.

  Osnova materiala

  Specialno modificirano kationsko vezivo.

  Pakiranje/velikost embalaže

  12-kilogramska posoda.

  Barvni toni

  Brezbarvno.
  Niansiranje: Ni dovoljeno!

  Skladiščenje

  V tesno zaprti originalni embalaži shranite v prostoru, ki je dobro zračen, suh in ne zmrzuje. Brez zmrzovanja in dobro zaprt v originalni embalaži ima izdelek rok uporabe 1 leto.

  Tehnični podatki

  • Stanje: tekoče.
  • Komponente: enokomponentni izdelek 
  • Viskoznost: gotovi izdelek za direktno vgradnjo

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti nosilna, brez prahu, maščob in voska.

  Postopek nanašanja

  Nanesite nerazredčeno s čistim orodjem: čopičem, valjčkom, ali napravo airless za brezzračno brizganje. Pred uporabo temeljito premešajte! Mazanje s čopičem, valjčkanje, brezzračno brizganje (airless). Redčenje (z vodo) običajno ni potrebno. Pri nanašanju z valjčkom dosežete tanjše debeline nanosa.

  Redčenje

  Redčenje ni dovoljeno! Pleskajte in valjčkajte nerazredčeno. Zračno brizganje izvedite brez redčenja. Tudi pri brezzračnem brizganju ne redčite materiala!

  Sestava nanosov

  Glede na obremenitev sta potrebna eden do dva osnovna premaza. Normalno vpojne podlage premažite samo enkrat z nerazredčenim izdelkom CAPATHERM® Primer innen W. Močno vpojne in porozne podlage premažite dvakrat mokro na mokro, brez redčenja.

  Poraba

  100 g/m2 na 1 delovni nanos.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja delovna temperatura:
  Ne delajte pri temperaturi objekta, materiala in zraka pod +5 °C ali pri relativni zračni vlagi nad 80 %.

  Sušenje/interval sušenja

  Po 6 do 8 urah je predpremaz površinsko suh, po 24 urah ga je mogoče premazati. Intervali sušenja veljajo za temperaturo +20 °C in 65-odstotno relativno zračno vlago.

  Čiščenje orodja

  Preden se ostanki sredstva zasušijo, sperite orodje z vodo.

  Opozorilo

  Predpremaz CAPATHERM® Primer innen W nanesite v enem do dveh delovnih nanosih. V vsakem od teh količina nanosa ne sme biti manjša od 100 g/m2. Pri delu upoštevajte splošne delovnovarstvene predpise za premazne materiale (prepovedano vdihavanje meglice pri brizganju). V notranjih prostorih poskrbite za dobro prezračevanje.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

  v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 5 g/l HOS.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija