Proizvodi | Capatect izolacije, izra... | Silikonski ometi | Capatect Faschenputz

Capatect Faschenputz

Hidrofobni visoko paroprepustni 1-milimetrski strukturni omet z mineralnim karakterjem

  Predvidena uporaba

  Za zunanje premaze na vseh nepobarvanih ometih in betonu, kakor tudi na dobro oprijemljivih mineralnih in disperzijskih podlagah brez kredanja.

  Lastnosti

  • Za dekorativno oblikovanje stebrov, obrob in zidnih vencev
  • Omet se ne sme nanašati na TIS po celotni površini!
  • Visoka paroprepustnost
  • Hidrofoben omet
  • Umazanijo se ga ne oprime
  • Vodoodbojen in obstojen proti vremenskim vplivom
  • Obstojen proti industrijskim plinom in primarni okužbi z mikroorganizmi
  • Kombinacija silikonske in umetne smole

  Pakiranje/velikost embalaže

  25-kilogramska embalaža (24 enot = 600 kg/paleto)

  Barvni toni

  Bel kot skladiščeno blago.

  Niansiranje:
  Za ninasiranje lahko dodate 3 % barvnega koncentrata Primasil. Pripravo želenega barvnega tona lahko naročite tudi v tovarni. Za premaz na toploto-izolacijskih kontaktnih sistemih ni dovoljeno izbrati barvnega odtenka z indeksom odboja svetlobe pod 25.

  Gostota

  1900 kg/m3

  Največja zrna

  1 mm

  Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

  V1, visok

  Koeficient vodovpojnosti

  W3, nizka

  Odtržna trdnost

  >= 0,3 MPa

  Ustrezne podlage

  Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi:
  Nove omete pustite nepremazane 2 do 4 tedne – odvisno od vremena, da se do konca strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

  Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi:
  Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite z visokotlačnim čistilnikom.

  Mahovnate ali algaste površine:
  Mehansko odstranite mah/alge, prizadete površine obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox, da se napojijo do zasičenosti, in pustite, da se temeljito presušijo.

  Površine z odpadajočim peskom:
  Prekrtačite na suho in celotno površino dobro očistite z vodo. Nanesite predpremaz s koncetratom za grundiranje Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

  Stare mineralne ali disperzijske barve:
  Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Slabo sprijete, vremensko postarane stare barve popolnoma odstranite z brušenjem, strganjem, luženjem ali visokotlačnim čiščenjem.

  Popravki v ometu:
  Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da reparaturna malta po trdnosti in strukturi ustreza že vgrajenemu (prejšnjemu) ometu. Popravki v ometu se morajo pred naslednjim nanosom do konca strditi in posušiti.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.

  Postopek nanašanja

  Capatect Faschenputz nanesite z nerjavečo jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju zaribajte s plastično ali nerjavečo jekleno gladilko.
  Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali dele fasade naenkrat in brez prekinitve.

  Sestava nanosov

  Kot predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot strukturni omet. Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete zaključni omet Capatect Faschenputz.

  Poraba

  Približno 1,8 kg/m²
  Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka.
  (Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po vgradnji ometa. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

  Sušenje/interval sušenja

  Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % se omet – odvisno od strukture – do konca posuši v približno 24 urah, v 2 do 3 dneh je pripravljen za mehanske obremenitve. Nižje temperature in višja zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Upoštevajte, da vpojne lastnosti, vrsta in struktura podlage ter posamezni premazni sloji, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok oziroma manjših luknjic/vbodnih pik.
  Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje površin s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil.

  Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij zaradi barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati.

  Za preprečitev učinkovanja dežja v času sušenja po potrebi zaščitite delovne površine s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zavesami. Capatect Faschenputz ni primeren za vodoravne površine, izpostavljene vodi. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali poškodovanih podlagah je potreben globinski predpremaz s koncentratom Primasil Grundkonzentrat (poraba okoli 200 do 300 g/m2). Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine. Popackane površine takoj očistite z vodo in ne čakajte, da se omet posuši.

  Pred nanosom ometa preverite, ali se pripravljeni omet ujema z originalnim barvnim vzorcem.

  Ne priznamo poznejših reklamacij.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Samo za industrijsko rabo!
  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list