Proizvodi | Capatect izolacije, izra... | Pomožni material | Capatect Sohlbank-Kleber

Capatect Sohlbank-Kleber

Elastično 1-komponentno lepilo za lepljenje različnih materialov brez napetosti pri montaži oken in okenskih polic, ki zahteva visoko začetno sprijemno moč.

  Predvidena uporaba

  Elastično, stabilno (ne leze) 1-komponentno lepilo na osnovi hibridnega polimera. Zlasti je primerno za lepljenje z izenačitvijo napetosti med različnimi materiali pri izdelavi oken ter vgradnji oken in okenskih polic, kjer je potreben takojšen močan sprijem. Lepilo je bilo razvito za lepljenje z nizkim sproščanjem HOS: za EPDM-folije, okenske police, stropne letve, pločevino, plošče in kamen v notranjosti in zunaj objektov.

  Lastnosti

  Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber se z vlago iz zraka poveže v elastično lepilno maso z visoko mehansko trdnostjo. Med intervalom strjevanja in po njem je lepilo kemično nevtralno, nekorozivno in skoraj brez vonja. Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber ima zelo dobro odpornost na svetlobi, proti vremenskim vplivom in proti staranju. Izdelek ne vsebuje izocianata, silikona in topil. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo ter po potrebi tudi za premazovanje. (Pri premazovanju upoštevajte posebna navodila.)

  Pakiranje/velikost embalaže

  1 kartuša = 310 ml
  1 karton = 12 kartuš

  Barvni toni

  Bele barve.

  Skladiščenje

  Na suhem in v odprti originalni embalaži med +5 °C in +25 °C.
  Skladiščimo lahko najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje.

  Tehnični podatki

  Gostota: 1,5 g/cm3 DIN 52 451-A
  Viskoznost pri obdelovanju: stabilno (ne leze) EN 27 390
  Interval do nastanka kožice (23 °C/50 % rzv): pribl. 15 min
  Dokončna strditev (23 °C/50 % rel. zr. vl.): pribl. 3,5 mm / 1. dan
  Krčenje prostornine: 3,40 % DIN 52 451

  Raztezna napetost (pri 100-odstotnem raztezku):

  1,5 N/mm2 EN 53 504 S2
  Natezna trdnost: pribl. 3,0 N/mm2 EN 53 504 S2
  Tlačna trdnost: 0,76 N/mm2 ift-postopek
  Mejna/lomna vrednost raztezka: pribl. 470 % EN 53 504 S2
  Trdota po Shore A: pribl. 55° EN 53 504 S2
  Požarna odpornost: B2 (običajna vnetljivost) DIN 4102-1
  Temperaturna odpornost: od -40 °C do +90 °C
  kratkotrajno do +200 °C

  Dopolnilni izdelki

  Capatect Spray Primer (predpremaz v razpršilu).

  Št. izdelka

  Capatect Sohlbank-Kleber: št. art. 015110803

  Priprava podlage

  Lepilne površine morajo biti vedno čiste, to je brez prahu, zmrzali, maščobe, biti morajo nosilne in suhe. Sprijemne površine morate ustrezno pripraviti (uporabiti predpremaz). Na večini običajnih gradbenih podlagah (npr. kovinskih, steklenih, lakiranih, galvaniziranih, kromiranih, vroče pocinkanih in lesenih) predpremaz ni potreben.

  Postopek nanašanja

  Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber nanesite direktno iz kartuše z ročno, kompresijsko ali akumulatorsko pištolo. Da bi bil gradbeni element optimalno premazan z lepilom (druga tesnilna raven), nanesite s priloženo V-šobo trikotne črte lepila v razmiku približno 10 cm (v smeri padca). Montaža okenske police in popravki lepljenja so izvedljivi, dokler se na lepilu ne naredi kožica. Specialna formula lepila in izredno minimalno krčenje mase, ki je pogojeno z reakcijo lepila, omogočata preprosto prilagajanje in uravnavanje ter ohranjata stabilen položaj okenske police.

  Poraba

  pribl. 6,2 tm na kartušo.

  Pogoji pri izvedbi

  Od -5 °C* do +40 °C
  *Upoštevajte navodila proizvajalca za zimsko sezono.

  Sušenje/interval sušenja

  Interval do dokončne strditve lepila Capatect Sohlbank-Kleber je odvisen od zračne vlage in temperature. Pri nizki zračni vlagi in/ali nizkih temperaturah se tako interval strjevanja bistveno podaljša.

  Opozorilo

  Lepilo Capatect Sohlbank-Kleber ne uporabljajte na polietilenu, polipropilenu, silikonu, butil-kavčuku, neoprenu, bitumenu ali površini z vsebnostjo katrana. Če želite lepilo Capatect Sohlbank-Kleber premazati s premazom, morate računati s poznejšim nastajanjem razpok v premazu in evtl. izrazitejšo lepljivostjo površine. Pred uporabo vzpostavite združljivost lepila Capatect Sohlbank-Kleber s sosednjimi materiali/premaznimi sredstvi, po potrebi v dogovoru s proizvajalcem. Pred uporabo lepila Capatect Sohlbank-Kleber na prašnolakiranih površinah posebej preverite možnost sprijema lepila na taki podlagi. Če te kontrole ni, mora jamstvo za končni rezultat prevzeti izvajalec sam – med vgradnjo in po njej.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija