Proizvodi | Capatect izolacije, izra... | Pomožni material | Capatect Sockelthermopro...

Capatect Sockelthermoprofil

Plastični profil z mrežico in odkapnim robom kot fasadni zaključek pri nazaj zamaknjenem podzidku.

  Predvidena uporaba

  Uporablja se za izvedbo odkapnih robov na prehodu med izolacijo podzidka in izolacijo fasade ALI na prehodu med različnimi debelinami izolacije znotraj fasade (omogoča termično oddvojitev). Zaključni robni profil omogoča natančno izdelavo roba ometa. Prek odkapnega roba na profilu se načrtovano odceja vlaga.

  Lastnosti

  • Dolžina profila: 2 tm / 2,5 tm 
  • Širina pasu mrežice: 13,5 cm
  • Plastični profil z odkapnim robom (3 mm), zazobkom in pasom mrežice 
  • Ker ni povezave z zidom, ni toplotnih mostov

  Pakiranje/velikost embalaže

  Globina 3 cm in 6 cm:
  2 tm na profil (10 kosov = 20 tm / pakiranje)

  Globina 10 cm:
  2,5 tm na profil (25 kosov = 62,5 tm / pakiranje)

  Skladiščenje

  Zaščititi pred neposredno, stalno sončno pripeko, pred segrevanjem in mehanskimi obremenitvami. Hraniti na ravni podlagi in brez napetosti.

  Št. izdelka

  Št. art. Embalažna enota
  6501 0001 2 tm Capatect Sockelthermoprofil 3 cm
  2790 0001 2 tm Capatect Sockelthermoprofil 6 cm
  7933 0001 2,5 tm Capatect Sockelthermoprofil 10 cm

  Postopek nanašanja

  Zaključni profil za podzidek Capatect Sockelthermoprofil morate vgraditi pred vse površinskim armiranjem točno na raven stik med fasadno izolacijo in izolacijo podzidka. Profile montirajte drugega ob drugem na stik in povsem brez napetosti. Ob izolaciji podzidka zatesnite profil s predkomprimiranim tesnilnim trakom. Razdalja med izolacijo fasade in izolacijo podzidka naj bo izbrana tako, da je profil vrinjen vsaj 2 cm v stik med ploščama. Zlasti pazite na to, da pri vstavljanju profila ne pridejo vmes drugi materiali. Zelo je pomembno, da mrežico termoprofila za podzidek v celoti z vso površino vgradite v armirno maso še pred površinskim armiranjem plošč. Pri površinskim armiranjem plošč nato upoštevate ustrezno prekrivanje (10 cm) robov mrežice za površinsko armiranje in mrežice termoprofila.

  Poraba

  1 tm/tm

  Pogoji pri izvedbi

  Med delom in sušenjem v zvezi z armirno maso temperatura zraka in podlage
  ne sme pasti pod + 5°C.

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija