Capatect Reiniger

Raztopina za čiščenje dozirne pištole Capatect in orodja pri uporabi montažne pene Capatect B1.
caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166234/051396_Capatect_reiniger_SI.png

Predvidena uporaba

Čistilo Capatect omogoča odstranjevanje nestrjenih ostankov montažne pene Capatect B1, ki so ostali na površini ter v notranjosti dozirne pištole Capatect in njenem adapterju. Priloženi nastavek za pršilni ventil omogoča čiščenje orodja in gradbenih površin.

Lastnosti

  • Temperatura vžiga: 365 0C
  • Parni tlak pri 20 0C: 3500 hPa
  • Vnetišče: < 0 0C
  • Specialno čistilo na osnovi acetona.

Barvni toni

Prosojne barve.

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta embalaža je primerna za skladiščenje 1 leto.
Pri skladiščenju: Upoštevajte Uredbo o skladiščenju posod s stisnjenim tlakom (Zvezni uradni list št. 1995/666).

Gostota

0,7 g/cm3

Konsistenca

tekoče

Dopolnilni izdelki

Capatect Füllschaum

Poraba

Uporaba za čiščenje dozirne pištole:
Montažno peno Capatect B1 odvijte s pištole. Pri tem jo držite stran od telesa.
Pločevinko s čistilom Capatect privijte na dozirno pištolo in vsebino na primernem mestu izpraznite, dokler pena ne neha iztekati iz pištole. Postopek ponovite po približno 15 minutah učinkovanja.
Pločevinko s čistilom odvijte in z adapterja pištole očistite morebitne ostanke pene. Po potrebi uporabite čisto krpo in malo čistila. Pred namestitvijo nove doze montažne pene Capatect B1 zaščitite navoj adapterja z vazelinom v spreju.

Uporaba kot čistilo v spreju:
Uporabite le na materialih, ki niso občutljivi na aceton. Grobe ostanke montažne pene najprej odstranite s strgalom ali podobnim orodjem. Priloženi ventil, ki ga obrnite stran od sebe, nataknite na ventil pločevinke s čistilom.
Čistilo razpršite po umazani površini in površino po krajšem času učinkovanja očistite s čisto krpo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Dražilno in visoko vnetljivo.
Pločevinka je pod tlakom. Ima narkotični učinek. Visoko vnetljivo. Draži oči. Ob večkratnem stiku s kožo lahko ta postane suha in razpokana. Pare lahko povzročijo zaspanost in omotičnost. Ne vdihavajte aerosola. Preprečite stik z očmi in kožo. Ob stiku s kožo takoj sperite z vodo in milom. Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila, zaščitne rokavice in zaščitna očala/zaščito za obraz. Za gašenje uporabljajte pesek, C02 ali praškasta gasiva. Ne gasite z vodo. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50 °C. Tudi po uporabi ne odpirajte na silo in ne sežigajte. Ne razpršite nad ognjem ali žarečimi Med uporabo ne kadite. Uporabljajte le v dobro prezračenih področjih. Brez zadostnega prezračevanja se lahko ustvarijo eksplozijsko nevarne mešanice. Pri vdihavanju: Ponesrečenca odpeljite na sveži zrak in ga pomirite. Hranite zunaj dosega otrok!

Odstranjevanje

Oddajte na mestih za zbiranje problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke!

Druge opombe

Koda odpadka: 35106 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 15 01 99
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija