Capatect CarboPor-Easy

Dekorativni plemeniti omet s podobno zrnasto strukturo kot praskani omet za zaključne fasadne premaze. Primeren je kot pokrivni omet za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect in na sanacijskih ometnih sistemih.

  Predvidena uporaba

  Strukturni ometi Capatect CarboPor-Easy so zelo paroprepustni ometi, ojačani s karbonskimi vlakni, z izrazitim kapljičnim vodoodbojnim učinkom. Fotokatalitični učinek strukturnih ometov Capatect CarboPor ponuja aktiven samočistilni učinek fasade in učinkovitejšo zaščito ometa proti primarni okužbi z mikroorganizmi (napad alg in gliv). Glede na tehniko in velikost zrn je mogoče izdelati različne strukture.
  S specialnimi, izbranimi dodatki doseže CarboPor-Easy izredno prožnost, zato ga lahko z lahkoto obdelujete. Odlikuje se tudi z bistveno manjšo porabo.

  Lastnosti

  • Izpopolnjene lastnosti za lažje obdelovanje in večja voljnost/prožnost materiala
  • Možnost visokih mehanskih obremenitev
  • Zelo visok izkoristek materiala
  • Visoka paroprepustnost
  • Samočistilni učinek
  • Z dodatki proti primarni okužbi z mikroorganizmi (napad alg in gliv)
  • Odpornost proti vremenskim vplivom

  Pakiranje/velikost embalaže

  18-kilogramsko vedro

  Barvni toni

  Bel kot skladiščeno blago.

  Niansiranje:
  Naročite niansiranje v tovarni: največ 3 % z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati Alpinacolor ali AVA Amphicolor v želenem barvnem tonu.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

  Gostota

  1.300 kg/m3

  Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

  V1, visok

  Koeficient vodovpojnosti

  W3, nizka

  Odtržna trdnost

  >= 0,3 MPa

  Ustrezne podlage

  Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
  Nove omete pustite nepremazane 2 do 4 tedne, odvisno od vremena, da se do konca strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

  Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
  Zelo zamazane ali algaste površine dobro skrtačite ali temeljito očistite z visokotlačnim čistilnikom.

  Mah in alge:
  Mehansko odstranite mah/alge, prizadete površine obilno premažite s sredstvom Capatox in počakajte, da se temeljito presušijo.

  Ometi, s katerih površinsko odpada pesek:
  Prekrtačite na suho in celotno površino dobro očistite z vodo. Uporabite predpremaz CarboSol Grund.

  Stare mineralne ali disperzijske barve:
  Trdno sprijete, vremensko nepoškodovane stare barve očistite na suho ali mokro. Slabo sprijete, vremensko postarane stare barve popolnoma odstranite z brušenjem, strganjem, luženjem ali visokotlačnim čiščenjem.

  Popravljanje ometa:
  Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki v ometu se morajo pred naslednjim nanosom do konca strditi in posušiti.

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.

  Postopek nanašanja

  Strukturni omet Capatect CarboPor Easy nanesite z nerjavečo jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju zaribajte s plastično ali nerjavečo jekleno gladilko.
  Vidne delovne prehode preprečite tako, da predvidite ustrezno število delavcev na vsakem nivoju in da zagotovite neprekinjeno vgradnjo mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali del fasade naenkrat, brez prekinitve.

  Sestava nanosov

  Predpremaz:
  Kot predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem tonu kot strukturni omet. Počakajte 12 ur, da se predpremaz posuši, nato lahko nanesete zaključni omet CarboPor Strukturputz.

  Poraba

  Capatect CarboPor-Easy Struckturputz 10: ca. 1,1 kg/m²
  Capatect CarboPor-Easy Struckturputz 15: ca. 1,5 kg/m²
  Capatect CarboPor-Easy Struckturputz 20: ca. 1,9 kg/m²
  Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka.
  (Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo biti zagotovljeni še najmanj 2 dni po končanem nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

  Sušenje/interval sušenja

  Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % se omet – odvisno od strukture – posuši v približno 24 urah, v 2 do 3 dneh je pripravljen za mehanske obremenitve. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja ustrezno podaljša.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi lastnosti posameznih premazov, vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega tona in nastanek finih lasastih razpok oziroma vbodnih pik. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje površin s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil.
  Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzrokov, ni mogoče uveljavljati. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, jo zaščitite s ponjavami.
  Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih površinah, ki so izpostavljene vodi. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali razbarvanih podlagah je potreben globinski predpremaz s CarboSol Grund (poraba okoli 200 do 500 g/m2).
  Skrbno prekrijte okolico delovnih površin, zlasti površine iz stekla, keramike, klinkerja, naravnega kamna in kovine. Popackane površine takoj očistite z vodo in ne čakajte, da se premaz posuši.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list