Caparol Glättspachtel

Gotova pastozna disperzijska gladilna masa za notranje prostore

  Predvidena uporaba

  Caparol Glättspachtel - univerzalna masa za pleskarje pri izravnavanju večjih neravnin, za zapolnjevanje votlih mest ali razpok, za izravnavo in glajenje robatega betona ali poškodovanega ometa.

  Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
  • Visoka oprijemna trdnost
  • V presušenem stanju dobi roženotrdo površino, se ne poseda
  • Brušenje v suhem stanju in fino zaribavanje (filcanje) v mokrem
  • Paroprepustna
  • Prožna masa za nanašanje in glajenje

  Osnova materiala

  Disperzija umetne mase po DIN 55945.

  Pakiranje/velikost embalaže

  25 kg, plastično vedro.

  Barvni toni

  Svetlo siva.
  Možnost niansiranja z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AVA - Amphibolin do največ 5 %.

  Stopnja sijaja

  Mat

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
  Glede na obstoječo podlago in njene lastnosti je pred izravnalnim nanosom morda potreben še ustrezen predpremaz. Upoštevajte tehnično informacijo št. 650 „Podlage in njihova priprava". Svetleče se, nosilne stare premaze je treba prej narediti bolj hrapave.

  Postopek nanašanja

  Izravnavanje z ročnim nanosom:
  Caparol Glättspachtel pred vgradnjo dobro premešajte in nato nanesite z jekleno gladilko. Ko se posuši, navlažite in zaribajte ali v suhem stanju obrusite.
  Po prilagoditvi konsistence (z dodatkom vode od 5 do10 %) lahko Caparol Glättspachtel vgradite tudi z brizganjem.

  Ustrezne brizgalne naprave:
  S črpalnimi napravami za omet in zmogljivimi brezzračnimi nappravami (Airless).
  Pri brezzračnim pištolah odstranite vse filtre.
  Velikost šobe 0,035–0,043″.
  Tlak ca. 150–180 bar.
  Za izravnalne mase vedno uporabite brezzračno pištolo, ki jo priporoča proizvajalec in ki ima dovolj visok pretok.
  Za optimalno izvedbo nanosa z brezzračno brizgalno napravo morate zagotoviti delovno temperaturo materiala med obdelovanjem vsaj +10 °C.

  Sestava nanosov

  Nadaljnja obdelava/barvanje:
  Površine, zglajene z maso Caparol Glättspachtel, lahko potem ko se dobro presušijo, brez predpremaza premažete z vsemi ustreznimi disperzijskimi in lateks barvami Caparol ali akrilnimi laki Capacryl. Pred nanosom notranje bio barve Sylitol Bio-Innenfarbe je potreben predpremaz s Caparol-Haftgrund.
  Pred nadaljnjo obdelavo s plastičnimi masami ali oblaganjem s stenskimi oblogami iz steklene mrežice in tekstilnimi tapetami je potreben predpremaz s Caparol-Haftgrund, pred ometi iz umetne smole pa predpremaz s Putzgrund 610.

  Poraba

  ca. 1800 g/m2/mm debeline sloja.

  Pogoji pri izvedbi

  Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
  +5 °C za podlago in zrak.

  Sušenje/interval sušenja

  Glede na gradbeno vlago, temperaturo in debelino nanosa v kakih 12 do 48 urah.

  Čiščenje orodja

  Z vodo.

  Opozorilo

  Caparol Glättspachtel ni primeren za vlažne prostore.
  Zaradi uporabe naravnih polnil so možne manjše razlike v barvnem tonu.
  Na tesnih, manj vpojnih podlagah lahko nastanejo fini zračni mehurčki. Te lahko odstranite s ponovnim glajenjem po krajšem intervalu sušenja. Interval je odvisen od temperature in zračne vlage na objektu. Če bi se po zaključnem glajenju še enkrat pojavili mehurčki, to pomeni, da ste glajenje izvedli nekoliko prezgodaj, zato ga še enkrat ponovite.
  Na robati, strukturirani podlagi bo za popolnoma ravno in gladko površino morda potreben še en izravnalno-gladilni nanos.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirajte z obilo vode. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo.

  Odstranjevanje

  V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

  Podrobnejši podatki

  Preberite v varnostnem listu.

  Tehnično svetovanje

  V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
  Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija
 • Varnostni list

 • Varnostni list