Rollkleber 615

Večnamensko lepilo na disperzijski osnovi, zasnovano posebej za brizganje. Za lepljenje toplotnoizolacijski plošč Capatect na lesene in mavčno-vlaknene plošče.

  Predvidena uporaba

  Predpripravljeno (gotovo) specialno lepilo za polnoploskovno lepljenje izolacijskih fasadnih plošč Capatect PS (stiropor) v toplotnoizolacijskem kontaktnem fasadnem sistemu Capatect. Posebej primerno za lepljenje izolacije na mavčno-vlaknene plošče, z ometom grundirano iverko in druge nosilne in ravne podlage.

  Lastnosti

  • Protipožarni razred „težko vnetljivo"
  • Trajno visoka sprijemna moč v stiku z lesom, lesenimi materiali, trdim stiroporom in mineralnimi podlagami
  • Paroprepustno lepilo 
  • Pripravljeno za direktno vgradnjo
  • Prožno pri obdelovanju
  • Bolj vlakneno-elastično in delno polnjeno 
  • Obstojno proti alkalijam

  Pakiranje/velikost embalaže

  Vedro po 20 kg

  Barvni toni

  Svetlo bež

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

  Gostota

  pribl. 1300 kg/m3

  Konsistenca

  pastozna

  Ustrezne podlage

  Lepilo Capatect Rollkleber 615 (Spritztype) je primerno predvsem za ravne podlage, kot so plošče iz lesenih ali mavčnih materialov, masivni les in podobno. Za podlage z gladko in mastno podlago (npr. nebrušene OSB-plošče) je obvezen predpremaz Capatect Putzgrund ali Capatect Filtergrund fein. Z lepilno posteljico lahko izravnate neravnine od 2 do največ 3 mm. Za neravne, zelo vpojne podlage to lepilo ni primerno!

  Priprava podlage

  Podlaga mora biti ravna, čista, suha, nosilna, brez ločilnih snovi in ne preveč vpojna.

  Priprava materiala

  Lepilo Capatect Rollkleber 615 (Spritztype – za brizganje) je predpripravljeno lepilo, lahko ga nanašate z zobato gladilko ali strojno brez dodajanja kakršnih koli dodatkov. Če je potrebno, lahko konsistenco lepila nekoliko popravite z dodatkom vode.

  Postopek nanašanja

  Lepljenje izolacijskih plošč:
  Praviloma se lepilo Capatect-Rollkleber 615 (za brizganje) nanaša na podlago.

  Nanos z zobato gladilko:
  Pri nanosu z zobato gladilko razmažete lepilo najprej enakomerno na podlago in ga nato nazobčate z zobmi.

  Strojni nanos:
  Tip lepila Rollkleber 615 Spritztype (za brizganje) je predpripravljen za direktno brizganje. Brizgani nanos lahko izvedete direktno iz kontejnerja s črpalko. Lepilo nato enakomerno razmažete po vsej površini in nazobčate z zobato gladilko (4x4). Ta postopek je primeren prav za vodoravno obdelovanje.

  Nanos z valjčkom:
  Lepilo enakomerno nanesete z valjčkom iz ovčjega krzna, da dosežete dobro omočenje podlage. Za vse tri postopke velja pravilo, da vedno obdelate z lepilom samo tako veliko površino, kot jo lahko takoj nato obložite z izolacijskimi ploščami. Odprti čas traja pri +20 °C okoli 15 min. Pri vpojnejši podlagi, višji temperaturi zraka, močnejšem vetru in sončni pripeki se lepilo hitreje suši. Zato se lahko pojavijo težave s sprijemanjem. Nanos lepila lahko pri vseh treh postopkih polnoploskovno izvedete tudi neposredno na izolacijske plošče. Izolacijske plošče nato z rahlim potiskanjem pritisnite trdno ob podlago, da pride do dobre povezave z lepilom. Lepilo, ki izstopi ob straneh, postrgajte in odstranite z gladilko. Pri prvi vrsti izolacijskih plošč v vodilu fasadnega podzidka pazite, da so plošče tesno poravnane s sprednjih robom vodila. Nikakor se ne sme zgoditi, da bi zaradi premajhne količine lepila to vodilo štrlelo naprej. Plošče lepite vedno pravokotno z zamikom.

  Poraba

  Pribl. 1,5–3 kg/m2, odvisno od postopka nanašanja (tudi od debeline nanosa in ravnosti podlage).

  Pogoji pri izvedbi

  Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C. Ne delajte na razgretih površinah niti na dežju, visoki zračni vlagi ali močnem vetru!

  Sušenje/interval sušenja

  Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je lepilo suho po približno 24 urah, odvisno od debeline nanosa. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša. Interval sušenja je zelo odvisen od vpojnosti podlage. To lepilo se mora popolnoma fizikalno strditi.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Pritrjevanje s sidri:
  Izolacijske plošče iz mineralnih vlaken in EPS-plošče morate mehansko pritrditi s sidri. Pri tem načinu montaže morate sidranje na lesenih podlagah izvesti v še mokro posteljico lepila.

  Posebna navodila:
  Da dež med sušenjem ne bi zmočil delovne površine, zastrite gradbeno ogrodje s ponjavami.

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija