Capatect HolzPrimer

Vezni predpremaz na disperzijski osnovi za lesene podlage

  Predvidena uporaba

  Predpremaz na disperzijski osnovi kot vezni nanos za boljši sprijem/oprijem na lesenih podlagah. Nanj nanesete nato mineralno lepilo (Capatect Top-Fix Kleber ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 fein) za lepljenje toplotnoizolacijskega kontaktnega sistema Capatect.

  Capatect HolzPrimer lahko uporabljate tudi kot zaščito novh ali novim enakovrednih lesenih površin pred vremenskimi vplivi in poškodbami zaradi UV-svetlobe. UV-poškodbe lesa namreč zmanjšajo nosilnost podlage in nosilnost predpremaza Capatect HolzPrimers.

  Lastnosti

  • Vezivo: stirolakrilat

  Pakiranje/velikost embalaže

  22-kilogramska embalaža (24 embalažih enot = 528 kg/paleto)

  Barvni toni

  Sive barve.

  Skladiščenje

  Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Originalno zaprto embalažo lahko hranite na skladišču približno 1 leto.

  Gostota

  1350 kg/m3

  Največja zrna

  0,5–1 mm

  Št. izdelka

  Št. art. Embalažna enota
  00829 0022 22 kg Capatect HolzPrimer

  Ustrezne podlage

  • Elementi iz navzkrižno lepljenega lesa
  • Grobe iverne plošče (OSB-plošče)

  Priprava podlage

  Stenske plošče/elementi morajo biti trdno montirani. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, brez umazanije in ločilnih snovi.

  Priprava materiala

  Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 2 % čiste vode.

  Postopek nanašanja

  Capatect HolzPrimer temeljito premešamo in nanesemo z valjčkom ali krtačo na leseno stensko ploščo. Ko se vezni predpremaz posuši lepimo nanj izolacijske plošče s fasadnim lepilom Capatect Top Fix Kleber ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, ki ga nanesemo po vsej površini.

  Poraba

  Capatect Holz Primer: pribl. 0,2–0,25 kg/m2.
  Dejanska poraba je odvisna od številnih dejavnikov. Točne vrednosti porabe materiala lahko ugotovite samo na testni površini. Navedeni podatki o porabi posameznih izdelkov temeljijo na izkušnjah in zato proizvajalca ne zavezujejo.

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura objekta, materiala in zraka ne sme pasti pod + 5 °C. Ne delajte na sončni pripeki, močnem vetru ali dežju brez zaščitnih mrež. Tudi megla oziroma padec temperature pod rosišče nista dovoljena. Navedeni pogoji morajo trajati še najmanj 2 dneva po nanašanju. Previdno, če je napovedana nočna slana!

  Sušenje/interval sušenja

  Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi sledi naslednji nanos po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ta interval podaljša.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Opozorilo

  Dovoljena vsebnost vlage v lesu lahko znaša največ 15 % med premazovanjem.
  Capatect HolzPrimer morate nanesti, preden izpostavite leseno površino vremenu, ali takoj po izpostavitvi. (Če je les že poškodovan pod vplivom UV-žarkov, ne omogoča več dobrega sprijema premaznih sredstev.)

  Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

  Druge opombe

  Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS: v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS
  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija