Capatect Hanf Flex Gefachdämmung

Fleksibilen izolacijski material za zapolnjevanje prekatov v lesenih skeletnih konstrukcijah in strešno izolacijo med špirovci
Izdelana je iz konopljinih vlaken in je izredno toplotno izolativna.

Predvidena uporaba

Capatectove izolacijske plošče iz konopljinih vlaken so proizvedene iz lokalno pridelanih, obnovljivih surovin v dveh različnih izvedbah: vezane s koruznim škrobom ali z bikomponentnimi polimernimi vlakni BICO. Uporablja se kot toplotna izolacija za lesene skeletne konstrukcije (prekatna izolacija) ter za toplotno izoliranje lesenih stropov in lesenega ostrešja med špirovci.

Lastnosti

 • Visoko paroprepustna
 • Izboljša zvočno izolacijo
 • Iz obnovljive surovine – lokalno pridelane konoplje 
 • Odlična ekološka bilanca
 • 100% biološko razgradljivo (vezano s koruznim škrobom = PLA)

Pakiranje/velikost embalaže

Format plošče:
Standardni: 120 x 60 cm
Ločilna stena v leseni konstrukciji: 120 x 57,5 cm
Ločilna stena v suhomontažni konstrukciji: 120 x 62,5 cm

Barvni toni

Svetlorjave barve

Skladiščenje

Na suhem, ravnem, zaščiteno pred vlago.
Opozorilo: Načetih palet ni dovoljeno vračati proizvajalcu!

Tehnični podatki

 • Spec. gostota: pribl. 60 kg/m3
 • Toplotna prevodnost: lambda D = 0,041 W/(mK) 
 • Koeficient prepustnost vodne pare: μ = 1,5
 • Požarna odpornost: DIN EN 13501 - E; DIN 4102 - B2 
 • Vezna vlakna: vlakna BICO ali koruzni škrob pribl. 7 % 
 • Topi robovi

Dopolnilni izdelki

Capatectov rezalnik za rezanje plošč iz konoplje:
Št. art. G78100200

Image 2 (051549_Capatectov_rezalnik_za_konopljene_plo_Ae_e_SI.jpg)

Kompaktna naprava za rezanje izolacijskih plošč iz konopljinih ali mineralnih vlaken – pod pravim kotom ali na zajero. Orodje je prilagojeno Capatectovemu aligatorskemu rezalniku.

Capatectov aligatorski rezalnik:
Št. art. G78100200

Image 3 (051550_Capatectova_aligatorska_aga_SI.jpg)

Specialni rezalnik za hiter in točen odrez izolacijskih plošč iz konoplje. Orodje je prilagojeno Capatectovemu rezkalniku za konopljo.

Capatectov nož z valovitim rezilom za aligatorski rezalnik:
Št. art. G78100067
Image 4 (051551_Capatectov_no_z_valovitim_rezilom_SI.jpg)

Nadomestni nož z valovitim rezilom: priporočamo za izolacijske plošče debeline do 12 cm.

Capatectov žagin list za Capatectov aligatorski rezalnik:
Št. art. G78100202

Image 5 (051552_Capatectov_agin_list_SI.jpg)

Nadomestni nož z zobatim rezilom: priporočamo za izolacijske plošče debeline nad 12 cm.


Capatectov ročni nož za rezanje konopljinih plošč:
Št. art. G74977238

Image 6 (051553_Capatectov_roAe_ni_no_SI.jpg)

Dvorezilni nož za izolacijo, posebej za izolacijske plošče iz konoplje.

Št. izdelka

Vezano z vlakni BICO (CT Hanf Flex, izolacija za prekate):
Širina 60 cm

Št. art.: Debelina: Pakiranje Št. art.: Debelina: Pakiranje
018780003 3 cm 10,08 m2 018780010 10 cm 2,88 m2
018780004 4 cm 7,20 m2 018780012 12 cm 2,16 m2
018780005 5 cm 5,76 m2 018780014 14 cm 2,16 m2
018780006 6 cm 5,04 m2 018780016 16 cm 1,44 m2
018780008 8 cm 3,60 m2

Ločilna stena za lesene konstrukcije: 575 TWP
Širina 57,5 cm

Št. art.: Debelina: Pakiranje Št. art.: Debelina: Pakiranje
019120004 4 cm 6,90 m2 019120008 8 cm 3,45 m2
019120006 6 cm 4,83 m2 019120010 10 cm 2,76 m2

Ločilna stena za suhomontažne konstrukcije: 625 TWP
Širina 62,5 cm

Št. art.: Debelina: Pakiranje Št. art.: Debelina: Pakiranje
019110004 4 cm 7,50 m2 019110008 8 cm 3,75 m2
019110006 6 cm 5,25 m2 019110010 10 cm 3,00 m2

Vezano s koruznim škrobom (CT Hanf Flex Evolution, izolacija za prekate):
Širina 60 cm

Št. art.: Debelina: Pakiranje Št. art.: Debelina: Pakiranje
018790004 4 cm 7,20 m2 018790010 10 cm 2,88 m2
018790005 5 cm 5,76 m2 018790012 12 cm 2,16 m2
018790006 6 cm 5,04 m2 018790014 14 cm 2,16 m2
018790008 8 cm 3,60 m2 018790016 16 cm 1,44 m2

Blaga ne držimo na skladišču

Postopek nanašanja

Razrez plošč: z nožem za toplotno izolacijo, aligatorjem ali krožno žago oziroma
z ročnim nožem za konopljo.
Izolacijske plošče odrežite na mero z 1 do 2 cm dodatka (nadmere). Odrezana mera dimenzijske plošče = širina prekata + 1 do 2 cm. Pomembno je, da odrežete na pravi kot (zlasti pri večji debelini izolacije).

Vgradnja plošč: plošče morate vgraditi brez vrzeli z vseh strani (to pomeni brez zračnih vrzeli ali žepov).
Če je predvidena debelejša izolacija, lahko plošče vgradite tudi v več slojih.
Pri večslojni vgradnji upoštevajte zamik med ploščami, ki naj znaša najmanj 20 cm.

Opozorilo: na notranjih stenah prosta zračna reža v velikosti 2 cm bistveno izboljša zvočno izolacijo (= debelina izolacije je 2 cm manjša od lesenega skeleta.

Fasada s prezračevanim ozadjem – pride v poštev samo pri GK1!: podlaga mora biti ravna in nosilna – da lahko nosi letveno konstrukcijo. Med letvami za leseno oblogo vstavite (ukleščite) izolacijske plošče brez fug. Po možnosti vstavite plošče navzkrižno.
Izolacijske plošče morate trajno zaščititi z vseh strani pred evtl. zamakanjem vode in UV-svetlobo. V ta namen uporabite fasadno zaščitno folijo in to pritrdimo na letve.
Zlasti na območju podzidka pazite, da preprečite kakršno koli vdiranje vode, ali pa za podzidek uporabite kak drug izolacijski material.
Pritrjevanje letev pod tlakom na izolacijsko ploščo ni izvedljivo zaradi elastičnosti teh plošč.
Kot je to običajno pri fasadi s prezračevanim ozadjem, montirajte na zgornjem in spodnjem območju zaščitne mreže.

Opozorilo

Če se je izolacija zmočila, jo lahko vgradite šele, ko se popolnoma posuši.

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija