caparol_pim_import/caparol_si/products/image/100821/037782_Dalmatiner_S024_Produktbild.png

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte S 024

Fasadna izolacijska plošča za fasadni sistem CARBON S

Predvidena uporaba

Fasadna izolacijska plošča za lepljene in sidrane Caparolove fasadne izolacijske sisteme.
Sistem CARBON S s fasadno izolacijsko ploščo Dalmatiner S 024 je tudi v debelini ≤ 20 cm težko vnetljiv brez dodatnih ukrepov, kot so prečni pas iz negorljivega materiala (mineralne volne), posamičnih ukrepov ali zanke iz armirne mreže.

Lastnosti

 • Neslepeča vgradnja
 • Dimenzijsko stabilna, termično neobčutljiva, omogoča brušenje
 • Protipožarni razred B2 (DIN 4102), E po (DIN EN 13501)
 • Nadzira Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München
 • Varstvo kakovosti v skladu z BFA QS
 • Izpolnjuje odredbo o prihranku energije že z 10 cm debeline izolacijske plošče
 • Odporna proti staranju, brez skrčkov – izgube mase
 • Toksikološko neoporečna, brez formaldehida
 • Brez freonov in halonov v skladu z Uredbo o prepovedi uporabe CFC in halonov
 • Zaščita proti elektrosmogu/visokofrekvenčnemu sevanju
 • Težko vnetljiv sistem do vključno 20 cm debeline izolacije, pri debelinah >21 cm je sistem normalno vnetljiv
 • Zaščita proti visokofrekvenčnemu sevanju: ≥ 30 dB (500 MHz do 18 GHz)
 • Format plošče: 800 x 600 mm

Barvni toni

EPS: sivo-bela melirana.
PUR: rumena.

Skladiščenje

Na suhem, zaščiteno pred vlago in direktno sončno pripeko (hranite v senci ali zaprtem prostoru s streho). Ne izpostavljate izdelka daljše obdobje na prostem pod vplivom UV-sevanja.

Gostota

35 - 41 kg/m3 (gostota trdnega telesa vklj. s porami s suhim zrakom)

Toplotna prevodnost

0,024 / 0,025 (W/mK) glede na debelino (glejte tabelo)

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

paroneprepusten

Prečnonatezna trdnost

≥ 40 kPa

Strižna trdnost

≥ 80 kPa

Št. izdelka

Debelina plošče (mm)

Št. izdelka
Rob: top

Toplotna prevodnost

Pakiranje (m2)
v ovojni foliji

60024/060,0253,84
80024/080,0252,88
100024/100,0242,40
120024/120,0241,92
140024/140,0241,44
160024/160,0241,44
180024/180,0240,96
200024/200,0240,96
220024/220,0240,96
240024/240,0240,96
Druge debeline na zahtevo

Ustrezne podlage

Mineralne podlage identične novogradnji, trdni stari ometi, nosilni stari barvni premazi ali nanosi ter druge nosilne in ravne podlage.

Priprava podlage

Podlaga mora biti čista, suha in nosilna.
Odstranite vse nečistoče in ločilne snovi (npr. opažno olje) ter robate ostanke malte.
Popolnoma odstranite tudi poškodovane, odpadajoče stare barve in strukturne omete. Votla mesta v ometu odbijte in zapolnite v isti ravnini z ostalo površino.
Močno vpojne, odpadajoče peščene ali moknate površine temeljito očistite do trdne podlage in to nato grundirajte s koncentratom Sylitol-Konzentrat 111.

Postopek nanašanja

Ročni nanos lepila
Lepilo, ki se ujema s sistemom, nanesite na hrbtno stran izolacijske plošče po pasovno-točkovni metodi (neprekinjen 5 cm širok pas lepila ob robu plošče in po 3 za dlan velike kupčke na sredino plošče), da dosežete lepilno kontaktno površino ≥ 40 %.

Druga možnost je polnoploskovno lepljenje plošč na zelo ravne podlage, pri čemer nazobčate lepilo na hrbtni strani plošč z zobato gladilko.

Strojni nanos lepila
Lepilo, ki se ujema s sistemom, strojno nabrizgajte na podlago v obliki navpičnih pasov, da dosežete lepilno kontaktno površino ≥ 60 %. Pasovi lepila naj bodo široki okoli 6 cm in na sredini debeli vsaj 10 mm. Sredinski (osni) razmik med pasovi ne sme biti večji od 10 cm. Izolacijske plošče takoj nato vtisnite v svež nanos lepila, malce zasukajte sem in tja in dobro pritisnite. Da se na lepilu ne bi naredila skorja, vedno nanesite samo toliko lepila, kolikor plošč lahko takoj nato prilepite v svež nanos.

Plošče lepite v navzkrižni formaciji (z zamikom) od spodaj navzgor in drugo ob drugi (na stik). Plošče dobro pritisnite ob podlago. Lepila ne nanašajte v stike med ploščami. Pazite na linije: plošče morajo biti položene v isti ravnini in popolnoma navpično. Morebitna pomanjkljiva mesta/ vrzeli takoj zaprite z enakim izolacijskim materialom. Vrzeli do širine največ 0,5 cm lahko zapolnite tudi s polnilno peno Capatect-Füllschaum B1. Pazite, da ne delate zamikov na stikih plošč. Na vseh vogalih stavbe naredite zobat vogal z zobmi v debelini plošče (zamaknjeni stiki). Pazite na ravne linije pri izdelavi vogalov.

Montaža izolacijskih plošč
Na zunanjih vogalih ali okenskih špaletah v ravnini zidu morate na hrbtni strani izolacijske plošče, ki sega naprej, na širini sosednje plošče zarezati stiropor 1 cm globoko, vključno z aluminijastim slojem, in ga odluščiti.
Druga možnost je, da plošče v vogalih odrežete na zajero. V tem primeru lahko lupljenje hrbtne strani odpade.

Odprto površino poliuretana, na primer na vogalih stavbe, morate čim prej prekriti z malto ali s predpremazom Putzgrund 610. Če se te površine rjavkasto obarvajo, jih pred armiranjem skrbno obrusite.

Pri fugah na prehodih med različnimi vrstami podlage morate izolacijske plošče položiti tako, da premostijo fugo po vsej dolžini na obeh straneh vsaj 10 cm in plošče trdno prilepiti.

Za rezanje plošč uporabite orodje Isoboy Optima (naprava za rezanje z dvojno vodeno električno vbodno žago) ali Isoboy M 90° (naprava za rezanje z žago) ali običajno ročno žago lisičji rep. Rezanje z vročo nitko ni mogoče.

Sidranje izvedite na stikih izolacijskih plošč z univerzalnimi sidri Capatect-Universaldübel 053 v isti ravnini s površino plošč. Število sider na ploščo brez dodatkov toplotne upornosti je 1 vložek na ploščo ali maksimalno 2 vložka na m2. Nadaljnje informacije o pritrjevanju sider boste našli v priročniku za sidra.

Poraba

1 m2/m2

Pogoji pri izvedbi

Med delom in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C niti preseči +30 °C.
V tej zvezi opozarjamo na komentar v ATV (Splošni tehnični pogodbeni pogoji za gradbene storitve) DIN 18345, točka 3.1.3 o neustreznih klimatskih pogojih.
Pri brušenju poliuretana (na primer na zunanjih vogalih) priporočamo, da si nadenete delovna očala.
Plošč ne hranite v bližini topil.

Odstranjevanje

Plošče skrbno razrežite in porabite vse ostanke, da nastaja čim manj odpadkov.
Manjše količine odpadnega materiala odstranite po EAK 170203 (plastika) ali 170604 (izolacijski material).
Navodila za reciklažo odpadkov pri razrezu brez lepila ali lepilne mase lahko dobite pri Industrijski in trgovinski zbornici (IHK).

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija