Silitol Fassadenspachtel

Univerzalna lahka sanacijska izravnalna masa za zunanje in notranje površine

  Opis

  Silitol Fassadenspachtel je univerzalna sanacijska lahka izravnalna masa na osnovi organskega silikata, pripravljena za direktno uporabo.

  Predvidena uporaba

  Področje uporabe pokriva obnavljanje fasad od izravnavanja večjih neravnin, zapolnjevanja votlih mest ali razpok do ravnanja hrapavega in poškodovanega ometa po celotni površini. Izravnalna masa je posebej primerna za tiste gradbene objekte (z izravnavanjem površin), na katerih za zaključni nanos uporabimo proizvode Silitol, CarboSol ali Primasil. Silitol Fassadenspachtel ima dobre obdelovalne lastnosti, enakomerno se suši in dobro zapolni podlago.

  Lastnosti

  • Preprosto obdelovanje 
  • Sposobnost polnjenja do globine 5 mm (s cementom PZ 275 do 10 mm) 
  • Univerzalne možnosti uporabe

  Osnova materiala

  Na organsko silikatni osnovi.

  Pakiranje/velikost embalaže

  15 kg

  Barvni toni

  Svetlo siva.

  Skladiščenje

  Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti.
  V originalno zaprti embalaži lahko izdelek hranite na skladišču 12 mesecev.

  Gostota

  Pribl. 1,70 g/cm3

  Ustrezne podlage

  Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Odstranite nestabilne ostanke starih barvnih premazov ter slabo sprijet omet. Močno vpojne podlage utrdite z ustreznim globinskim predpremazom. Kovinske dele zaščitite pred korozijo po standardu ÖNORM B 3430, 1. del.

  Priprava materiala

  Masa Silitol Fassadenspachtel je dobavljena v gotovi obliki za direktno vgradnjo. če je potrebno, lahko razredčite z največ 2 % vode, da nekoliko popravite konsistenco za lažje obdelovanje. Za izravnavanje večjih neravnin lahko masi Silitol Fassadenspachtel dodate največ 10 % cementa.

  Postopek nanašanja

  Za nanašanje in glajenje uporabljajte samo nerjaveče lopatice ali nerjaveče gladilke. Z naslednjo fazo premaznih del nadaljujte šele potem, ko se je izravnalna masa popolnoma presušila. Da se zaključna barva ne bi neenakomerno sušila, priporočamo, da izravnane površine obdelate s predpremazom/globinskim premazom.

  Poraba

  Pribl. 1,70 kg/m2/mm

  Pogoji pri izvedbi

  Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem:
  Temperature pod + 5 °C niso primerne za delo. Ne uporabljajte na direktni sončni pripeki, v dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

  Sušenje/interval sušenja

  Interval sušenja je v glavnem odvisen od debeline sloja, temperature, zračne vlage, lastnosti, stanja podlage ipd. Dobra izmenjava zraka pomeni krajši interval sušenja.

  Čiščenje orodja

  Takoj po uporabi z vodo.

  Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

  Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

  Vsebuje zmes iz 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Lahko izzove alergijske reakcije.

  Odstranjevanje

  Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
  Popolnoma strjene ostanke izdelka lahko odstranite kot gradbene odpadke.

  Druge opombe

  Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
  Evropski katalog odpadkov: 08 04 10
  Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
  Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

  Tehnično-svetovalni center

  CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
  Telefon: 059 209 220
  Faks: 01 300 70 80
  Internet: www.caparol.si
  E-pošta: info@caparol.si

  Tehnična informacija

 • Tehnična informacija