Meldorferska ploska dekorativna opeka 071-079, 085-087

Meldorferska ploska dekorativna opeka je pokrivni elementi za oblikovanje fasadnih in notranjih površin v videzu opečnatega zidu ali zidu iz naravnega kamna.

Predvidena uporaba

Površinski sloj za individualno oblikovanje zaključne površine toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov Capatect in za druge ravne, trdne in nosilne podlage.

Lastnosti

 • Gotovi elementi iz organsko vezanega ometa v videzu klinkerja 
 • Pretežno iz mineralnih osnovnih materialov
 • Obstojnost proti vremenskim vplivom
 • Prepustnost za vodno paro
 • Vzdržljivost in odpornost proti mehanskim obremenitvam 
 • Odpornost proti trkom in praskam
 • Primerno za čiščenje 
 • Ročno izdelano
 • Dekorativno
 • UV-obstojno Debelina okoli 4 do 6 mm

Dobavljivi tipi

3 standardni formati (v debelini 4 do 6 mm), tip Peščenjak v mešanih formatih (v debelini 4 do 6 mm). Posebni formati, barvni odtenki in površinske strukture tudi na zahtevo.

Format II (DF)
Št. proizvoda Tip dekorativnega elementa Pakiranje Poraba
071 Ploski pokrivni elementi 
(240 x 52 mm)
3,0 m2/karton
= 192 kos
64 kos/m²
073 Vogalni/kotni element ¾
Vogalnik z glavo in ¾-sko vzdolžno stranico
(175 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karton
= 48 kos
16 kos/m vogala
(= 0,29 mpovršine)
075 Vogalni/kotni element 1/1
Vogalnik z glavo in celo vzdolžno stranico
(240 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karton
= 48 kos
16 kos/m vogala
(= 0,36 mpovršine)

Format III (NF)
Št. proizvoda Tip dekorativnega elementa Pakiranje Poraba
085 Ploski pokrivni elementi 
(240 x 71 mm)
3,0 m2/karton
= 144 kos
48 kos/m²
086 Vogalni/kotni element ¾
Vogalnik z glavo in ¾-sko vzdolžno stranico
(175 x 115 x 71 mm)
3,0 m/karton
= 36 kos
12 kom/m vogala
(= 0,29 mpovršine)
087 Eckverblender 1/1
Vogalnik z glavo in celo vzdolžno stranico
(240 x 115 x 71 mm)
3,0 m/karton
= 36 kos
12 kos/m vogala
(= 0,36 mpovršine)

Tip: Sandstein
Št. proizvoda Tip dekorativnega elementa Pakiranje Poraba
076 Ploski pokrivni elementi
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)
3,0 m2/karton po:
45 kos
45 kos
19 kos
različno, glede na porazdelitev 3 formatov
077 Vogalni/kotni element 1/1
Vogalnik z glavo in celo vzdolžno stranico
(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)
3,0 m/karton po:
12 kos
12 kos
9 kos

Format: Exklusiv
Št. proizvoda Tip elementa Exklusiv Pakiranje Poraba
078 Ploski pokrivni elementi tip
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 400 mm)

AMMAN
(135 x 300 mm)
3,0 m2/karton
=141 kos

3,0 m2/karton
= 66 kos
47 kos/ m²22 kos/ m²
079 Kotni/vogalni element tip
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 240 mm)

AMMAN
(135 x 145 x 220 mm)

3,0 m/karton
= 60 kos


3,0 m/karton
= 21 kos

20 kos/ m7 kos/ m

Upoštevajte, da so manjše merske tolerance potrebne doseganje naravnega videza.

Barvni toni

Barvni ton Senčenje za format
Starinsko bela - II, III
Antična svetla, temna II, III
Brandenburška - II, III
Ditmarška - II, III
Frizijška - II, III
Hamburška - II, III
Juistška bež, bežsiva, bežrumena II, III
Meklenburška svetlordeča, srednjerdeča, temnordeča in ognjena II, III
Oldenburška svetlordeča, srednjerdeča, temnordeča II, III
Rdečelistasta svetla, srednja, temna II, III
Syltovska rumena, oranžna, rumenooranžna II, III
Westerwaldska gsrednjesiva, sivordečkasta, sivozelenkasta nur III
Grau - Peščenjak
Rumena - Peščenjak
Rdeča - Peščenjak
Format Exklusiv
OSLO svetla, temna 40 x 400 mm
STOCKHOLM - 40 x 400 mm
KOPENHAGEN - 40 x 400 mm
AMMAN - 135x300 mm
Ti barvni toni so pakirani v različnih niansah (senčenje), za izdelavo naravnega prelivanja barv jih pred obdelovanjem zmešajte skupaj.
Za izdelavo naravnega prelivanja barv morate te barvne tone naročiti posamično in jih nato pred obdelovanjem prav tako zmešati skupaj.

Skladiščenje

Hranite zaščiteno pred vročino in vlago (v embalaži!).

Toplotna prevodnost

0,70 W/(m · K) po DIN 4108

Požarna odpornost

težko vnetljivo

Kapilarna vodovpojnost

pribl. 0,27 kg/(m2 · h0,5) po DIN 52617

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

pribl. 0,90 m na cementnovlakneni masi ZF-Spachtel 699 po DIN 52615

Dopolnilni izdelki

 • Meldorfer Ansatzmörtel 080 (lepilna malta), barvni ton: cementno siva, peščeno bela, antracitna
 • Meldorfer Fugenmörtel 081 (fugirna malta), barvni ton: cementno siva
 • Meldorfer zobata gladilka 098 
 • Meldorfer kotne škarje 098

Ustrezne podlage

Armirni sloj, izdelan s proizvodom:
- Capatect ZF-Spachtel 699 (cementno-vlaknena masa)
- Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 (lepilno-izravnalna masa)

Podlaga:
- maltna skupina PII, PIII po DIN V 18550 ipd.
- beton
- nosilni mineralni stari ometi in barve
- mavčno-kartonske plošče ali osnovni ometi iz maltne skupine PIV + V v notranjih prostorih

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, nosilna in brez ločilnih snovi. Novi osnovni ometi morajo biti stari vsaj 2 do 4 tedne.
Pri uporabi na toplotnoizolacijskem kontaktnem sistemu Capatect morate armirni sloj izdelati s proizvodom Capatect-ZF-Spachtel 699 ali Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190. Armirni sloj mora biti popolnoma strjen in presušen.

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Med obdelovanjem in sušenjem temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod + 5 °C.
Ne delajte na razgretih površinah niti na dežju ali močnem vetru!

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Vmesni nanos

Cementno vezane podlage (tudi mineralne armirne mase) obvezno premažite s predpremazom za omet Putzgrund 610, da preprečite "cvetenje".

Polaganje in fugiranje

Nekateri barvni toni iz programa Meldorfer so sestavljeni iz različno svetlih odtenkov te barve. Ustrezno prelivanje barvnih nians na površini dosežete tako, da različne nianse pred obdelovanjem dobro zmešate med sabo. Zato ne delajte po plasteh (vgradnja po plasteh iz kartona), ker se bodo posamezne nianse preveč koncentrirale na istih mestih.
Delovno površino enakomerno razdelite po višini – naredite neprekinjene črte s pripomočkom s kredno vrvico.

Format II: pribl. 32 cm = 5 slojev
Format III: pribl. 33 cm = 4 sloji
Tip Peščenjak: individualno
Pri tem upoštevajte širino fuge okoli 12 mm.

Ekskluzivni tip OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM
300 mm = 6 slojev
Pri tem upoštevajte širino fuge okoli 10 mm.

Ekskluzivni tip AMMAN
440 mm = 3 sloji
Pri tem upoštevajte širino fuge okoli 12 mm.

Kjer je treba upoštevati fiksne linije (okenski ali vratni okvir, zaključni robovi ipd), uporabite te kot izhodišče za mersko razdelitev vzorca. Pri razdeljevanju po višini lahko upoštevate manjše merske zamike.

Ploske pokrivne elemente je smiselno začeti lepiti od zgoraj navzdol, začnite z vogalniki/kotniki. Lepilno malto Meldorfer Ansatzmörtel 080 vedno nanesite v posameznih pasovih znotraj višinskih oznak s kredo, in jo vodoravno nazobčajte z Meldorfer zobato gladilko (velikost zob 4 x 6 mm).

Pri tipi Peščenjak lahko z enakomernim ali poljubnim kombiniranjem različnih formatov ter ustreznimi razrezi elementov dosežete harmoničen dizajn.

Priporočamo mešanje treh barvnih tonov iz programa: sive, rumene in rdeče.
Posamične dekorativne elemente vtiskajte z drsečimi gibi v obilen nanos lepilne malte tako, da ne nastajajo votla mesta. Vedno nanesite samo toliko lepilne malte, kot jo lahko takoj obložite z dekorativnimi elementi. Pazite na točno porazdelitev med vzdolžno in prečno položenimi elementi.

Po lepljenju elementov enakomerno razmažite malto v fugah z 10 milimetrskim ploščatim čopičem in natančno obdelajte stik malte z robovi elementov. Ta stik mora biti res tesno zatesnjen z malto, da ne bi vanj pozneje zamakala voda. Odvečno malto/ostanke pustite, da se nekoliko posuši, in nato površino očistite z omelom ali skrtačite z veliko pleskarsko krtačo, da ostranite vse ostanke.

Okrasne elemente lahko po želji še dodatno zafugirate s cementnosivo fugirno maso Meldorfer Fugenmörtel 081.

Odstranjevanje

Manjše količine odpadkov lahko odvržete v hišni smetnjak. Večje količine odpadkov pa je treba odstraniti po EAK 170904 (mešani gradbeni odpadki in ruševine).

Tehnično soglasje

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160
ETA-12/0383

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija